Wynajęcie mieszkania cudzoziemcowi – na co zwrócić uwagę?

Wynajęcie mieszkania cudzoziemcowi – na co zwrócić uwagę?

Do Polski coraz chętniej za pracą i nauką przyjeżdżają cudzoziemcy zza wschodniej granicy Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie ale także Niemcy, Włosi, Chińczycy i Francuzi. Część z nich szuka mieszkań do wynajęcia na prywatnym rynku nieruchomości.

Jeśli masz mieszkanie i chcesz oddać je w najem cudzoziemcowi pamiętaj o:

       odpowiedniej identyfikacji osoby zainteresowanej najmem mieszkania. Przed podpisaniem umowy najmu warto spróbować poznać swojego najemce - ustalić cel jego przyjazdu do Polski, miejsce pracy lub nauki, stan rodzinny, majątkowy, planowany czas pobytu w Polsce. Ponadto warto poprosić cudzoziemca o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i prawo pobytu w Polsce.

       określeniu wysokości czynszu i kaucji. Kaucja stanowi najbardziej „rzeczywisty”, konkretny element zabezpieczenia przyszłych roszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kaucja może wynieść nawet 12- krotność czynszu najmu. Ustalając wysokość kaucji warto wziąć pod uwagę standard mieszkania, jego wyposażenie, stan mebli i sprzętów AGD i RTV oraz jeżeli da się przewidzieć prognozowane zużycie wody, energii elektrycznej, gazu.

       sporządzeniu protokołu przekazania mieszkania. W protokole należy wykonać opis stanu lokalu, spisać ruchomości oraz określić ich przybliżoną wartość. Do protokołu załączyć można dokumentacje fotograficzną. Zdjęcia lokalu wykonać można także zwykłym telefonem, zachowując je w pamięci aparatu, by posiadać je na wypadek wystąpienia sporów w przyszłości.

       spisaniu stanu liczników. W przypadku cudzoziemca przepisywanie na niego liczników jest niezasadnym, wiązać się może bowiem z wieloma niepotrzebnymi formalnościami. Jeżeli liczniki zasilane są poprzez zakup tzw. taryfy sprawa jest prosta. Jeżeli jednak media dostarczane są metodą tradycyjną spisanie liczników jest sprawą konieczną, która pozwoli obliczyć rzeczywiste koszty zużycia leżące po stronie najemcy.

       zawarciu umowy w formie pisemnej. Umowa najmu, choć nie wymaga tego obowiązujące prawo dla zabezpieczenia interesu obu stron powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Przygotowanie umowy można powierzyć dobremu prawnikowi. W przypadku, gdy strony samodzielnie podejmują się sporządzenia umowy najmu powinny pamiętać o tym, by w umowie:

 

- określić rodzaj najmu – najem zwykły lub najem okazjonalny. Zawarcie z cudzoziemcem umowy najmu okazjonalnego z punktu widzenia właściciela mieszkania jest dużo bardziej korzystne. W sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie wywiąże się z warunków najmu okazjonalnego dochodzi do jego „automatycznej eksmisji”.

- określić czas trwania najmu. Jeśli strony zdecydowały się na zawarcie zwykłej umowy najmu należy zadbać, o to, by w umowie określić czas najmu. Umowa najmu mieszkania nie powinna zostać zawarta na czas dłuższy niż okres na jaki cudzoziemiec uzyskał prawo pobytu w Polsce, posiada umowę o pracę, kończy edukacje. W przypadku solidnego najemcy każdą umowę można  przedłużyć lub aneksować.

- określić cel najmu mieszkania. Jeżeli wynajmowany lokal ma służyć najemcy wyłącznie do celów mieszkaniowych w umowie należy określić przeznaczenie najmu, liczbę lokatorów oraz umieścić zapis, że najemcy nie przysługuje prawo oddania  lokalu  w użytkowanie osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

- określić właściwość sądów. Umowę najmu zawartą w Polsce regulować będzie prawo polskie i polskie sądy będą właściwe do rozpoznawania sporów z niej wynikłych. Jednak w przypadku opuszczenia przez cudzoziemca Polski może powstać wątpliwość, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy, dlatego w umowie najmu warto zastosować zapis, że sprawy wynikłe z przedmiotowego najmu leżeć będą w gestii sądów polskich.

       przygotowaniu umowy w dwóch egzemplarzach. W przypadku zawarcie umowy najmu w formie pisemnej należy pamiętać o przygotowaniu dwóch egzemplarzy umowy po jednej dla każdej ze stron. Jeżeli najemca nie posługuje się dobrze językiem polskim w mowie i piśmie umowa najmu powinna zostać przygotowana także w języku dla niego zrozumiałym.

 

Jeśli planujesz wynająć mieszkanie cudzoziemcowi i masz pytania lub wątpliwości  natury prawnej już w tym momencie zadbaj o swoje interesy i skontaktuj się z dobrym prawnikiem. Na naszym portalu znajdziesz adwokatów i radców prawnych, którzy przygotują dla Ciebie umowę najmu mieszkania oraz naświetlą kwestie, na które należy zwrócić uwagę wynajmując mieszkanie cudzoziemcowi.