Dlaczego sporządzenie umowy należy zlecić prawnikowi

Dlaczego sporządzenie umowy należy zlecić prawnikowi

 

Prawidłowo przygotowana i odpowiednio sformowana umowa, to najistotniejsza kwestia w prawie zobowiązań. Od uregulowań umowy zależeć będzie, czy zobowiązane w ogóle istnieje. Umowa określać będzie również obowiązki stron, termin wykonania, możliwość odstąpienia od umowy oraz konsekwencje prawne w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

 

Obecnie, znaczna część osób zawierając umowy w formie pisemnej sięga po gotowe wzory. Takie działanie nie zawsze wychodzi na korzyść. Wielokrotnie bowiem wzór umowy ściągnięty z Internetu  wymagać będzie modyfikacji – dostosowania do konkretnej sprawy, sytuacji stron – co może być znacznym problemem dla osoby nieposiadającej wykształcenia prawniczego. 

Należy pamiętać, że dobra umowa nie musi składać się z wielu stron niejasnych zapisów. Powinna być napisana zrozumiałym, rzeczowym językiem, a jej treść powinna być przejrzysta i klarowna dla obu stron. Gotowe druki, to często wiele stron odwołań do  artykułów prawnych, zastrzeżenia i warunki niezrozumiałe dla osób, które nie znają języka prawniczego.

Dlatego, kiedy w grę wchodzą zobowiązania pieniężne, a w umowie przewidziane są kary umowne, obowiązek uiszczenia zadatku lub zaliczki sporządzenie umowy na własną rękę może okazać się bardzo ryzykowne. Może dojść bowiem do sytuacji, gdy jedna ze stron przez złożenie podpisu pod nie do końca zrozumiałą dla siebie treścią zostanie zobowiązania do poniesienia niepotrzebnych kosztów.

 

Wielokrotnie, przy umowach zawieranych przez osoby nieobeznane w prawie, dochodzi do konfliktów interesów.  Najczęstsze błędy dotyczą:

 

        umowa o roboty remontowe  – brak określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia prac, w konsekwencji np. rozpoczęty remont łazienki przeciąga się znacznie w czasie trwając długie tygodnie

        umowa przedwstępna – niewłaściwe zabezpieczenie sytuacji kupującego/błędna interpretacja znaczenia zaliczka/zadatek lub nieodróżnianie tych dwóch terminów. Do najczęstszych problemów dochodzi w sytuacji, gdy sprzedający wycofuje się z zawarcia umowy sprzedaży podając, że się rozmyślił lub znalazł „lepszego” kupującego, w sytuacji, gdy kupujący rozpoczął już starania o uzyskanie kredytu.

        umowa najmu mieszkania – niewłaściwe określenie terminów wypowiedzenia – możliwość utraty kaucji, w sytuacji opuszczenia mieszkania przed upływem termów przewidzianych w umowie

        umowa darowizny nieruchomości – niewłaściwa forma zawarcia umowy – do przeniesienia prawa własności nieruchomości wymaganym jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego - zwykła umowa pisemna jest bezwzględnie nieważna.

 

Podsumowując:

Poprawne skonstruowanie umowy zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktów, sporów sądowych, poniesienia niepotrzebnych kosztów. Dlatego, jeśli jesteś w trakcie regulowania swoich zobowiązań, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, planujesz remont lub budowę, a nie potrafisz "czytać" i tworzyć zapisów umownych nie ryzykuj swoim majątkiem, tylko skontaktuj się z prawnikiem, który profesjonalnie zadba o Twoje interesy. Dobry prawnik z pewnością przygotuje umowę, która będzie właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami regulować prawa i obowiązki obu stron. Dobrych prawników, adwokatów, radców prawnych, notariuszy znajdziesz na naszym portalu w zakładce specjaliści. Nasi eksperci, to pewna pomoc prawna w każdej sprawie.