Spóźniony samolot, co mogę zrobić – krótki poradnik turysty

Spóźniony samolot, co mogę zrobić – krótki poradnik turysty

 

Okres wakacji, to czas realizacji również turystycznych planów. Polacy podróżują coraz chętniej  wybierając także odległe, egzotyczne kraje. Jednak nieprzyjemna niespodzianka może pojawić się już na samym początku podróży - kiedy na lotnisku, przed wylotem na upragnione wakacje trzeba spędzić długie godziny.

Sprawdź, co możesz zrobić w przypadku opóźnienia wylotu.  Dowiedź się jakom pomoc możesz i powinieneś otrzymać czekając na swój lot i jakie odszkodowanie Ci przysługuje.

Prawo do pomocy w przypadku opóźnienia samolotu na miejscu wylotu

Prawo pasażerów linii lotniczych zarejestrowanych w UE, dotyczących lotów w obrębie UE i lotów spoza Unii do Unii zostało uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku zgodnie, z którym jeśli lot został opóźniony względem planowanego czasu odlotu pasażerowi przysługuje prawo do:

 

        uzyskania pomocy

        zwrotu kosztów

        lotu powrotnego

 

w zależności od długości opóźnienia i długości trasy.

 

W przypadku opóźnienia w miejscu wylotu linie lotnicze powinny swym pasażerom zapewnić pomoc w postaci:

        posiłków

        zakwaterowania – gdy wylot został przeniesiony na kolejny dzień

        transportu do miejsca zakwaterowania i z powrotem

        dwóch rozmów telefonicznych

        dwóch dalekopisów

        dwóch przesyłek faksowych lub dwóch e-maili

        dostępność zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych i ich psów przewodników (w miarę możliwości).

 

Jeżeli przewoźnik pomimo opóźnienia nie wyszedł z pomocą i pasażer nabył na własny koszt posiłki i napoje oraz inne rzeczy, z których zmuszony był skorzystać w czasie oczekiwania na wylot ma on prawo żądać zwrotu poniesionych, uzasadnionych wydatków.

 

Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu trwającego dłużej niż 3 godziny

W przypadku opóźnienia powyżej 3 godzin pasażer ma prawo dochodzić odszkodowania.  Wysokość odszkodowania jest zależna od długości trasy przelotu i wynosi:

 

        250 euro przy odległości do 1500 km

        400 euro przy odległości powyżej 1500 km w obrębie UE i od 1500 km do 3500 km w przypadku innych lotów

        600 euro przy odległości powyżej 3500 km.

 

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku:

        zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, a do nich należą min. decyzje dotyczące zarządzanie ruchem lotniczym, destabilizacja polityczna, niekorzystne warunki atmosferyczne, zagrożenia bezpieczeństwa.

Kwota należnego odszkodowania może zostać pomniejszona o 50% w przypadku, kiedy pasażer wyrazi zgodę na zmianę planu podróży i do miejsca docelowego przybędzie z opóźnieniem 2, 3 lub 4 godzinnym.

 

Wniosek o wypłatę odszkodowania i zwrot poniesionych kosztów

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów oraz wypłatę odszkodowania należy złożyć u przewoźnika dołączając do niego wszelkie dokumenty, paragony, rachunki, faktury oraz opisując  okoliczności opóźnienia i oczekiwania na wylot.  Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i po tym czasie powinien wydać decyzję.

Jeżeli wydana przez linie lotnicze decyzja odmawia pasażerowi przyznania odszkodowania i zwrotu kosztów pasażer ma prawo złożyć odwołanie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Takie odwołanie powinien przygotować dobry prawnik, ponieważ powinno być ono merytoryczne, rzeczowe i konkretne.

 

Jeśli Twój lot został opóźniony lub odwołany, w związku z czym poniosłeś szkodę, a mimo to przewoźnik nie uznał Twojej reklamacji, skontaktuj się z dobrym prawnikiem. Dzięki profesjonalnej pomocy, Twoja sprawa może zakończyć się sukcesem. Pamiętaj, że w ręce dobrego prawnika możesz oddać sprawę nawet sprzed kilu lat – odszkodowań związanych z opóźnieniem samolotu można dochodzić bowiem nawet przez 10 lat. Dobrych prawników, adwokatów i radców prawnych znajdziesz na naszym portalu.