Wycieczka niezgodna z ofertą – jakie mam prawa?

Wycieczka niezgodna z ofertą – jakie mam prawa?

 

 

Wymarzone i długo wyczekiwane oraz wcale nie tanie wakacje powinny przebiec idealnie, dać wytchnienie, odpoczynek i relaks. Jednakże coraz częściej wykupiona nawet w renomowanym biurze podróży wycieczka turystyczna potrafi przynieść rozczarowanie, niosąc za sobą niezadowolenie oraz poczucie zmarnowanego urlopu.

 

W wielu przypadkach różnica tego, co turysta zastał na miejscu, a co przedstawiały kolorowe kartki reklamowe w biurze podróży, to nie przypadek. Niestety Polacy bardzo często padają ofiarami oszust i wyjeżdżając na zagraniczne zorganizowane wycieczki bardzo często już na miejscu spotykają:

        pokoje, które nie posiadają właściwego wyposażenia, niedziałającą klimatyzację, uszkodzone spłuczki w toalecie, brak ciepłej wody, za małą ilość łóżek, wiszące i zagrażające ich bezpieczeństwu uszkodzone wtyczki elektryczne

        hotel w trakcie remontu lub taki, który nie został jeszcze w ogóle oddany do użytku, a na jego terenie lub w bliskim sąsiedztwie prowadzone są prace remontowo-budowlane

        niedziałającą kuchnie, basen, bufet

        brud, niezmienioną pościel,  nieświeże lub zimne jedzenie, brak zimnych napoi, posiłki serwowane w brudnych  talerzach i kubkach przeznaczonych do jednorazowego użytku, spacerujące karaluchy

        brak dostępu do morza i plaży lub jego położenie w znacznej odległości od hotelu.

 

Wielokrotnie Polacy wracają z wycieczek chorzy, po zatruciu pokarmowym, z urazami ciała doznanymi na skutek upadków na nierównej nawierzchni, uszkodzonych schodkach, płytkach, pogryzieni przez owady.

 

W takim przypadku oszukanych turystów chroni prawo, a dokładniej ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, w której  zostały zawarte przepisy regulujące ochronę klienta, stanowiące implementację do prawa polskiego postanowień unijnej dyrektywy z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że było ono spowodowane wyłącznie:

        działaniem lub zaniechaniem klienta

        działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

        siłą wyższą np. wybuchem wulkanu.

 

W każdym innym wypadku, jeśli organizator wycieczki nie dotrzymał planu zawartego w umowie o świadczenie usług turystycznych np. hotel znajdował się w innej niż wskazana strefie lub był o niższym standardzie rozczarowanemu klientowi przysługuje prawo do:

        żądania obniżenia ceny

        odstąpienia od umowy

        żądania naprawienia szkody powstałej z powodu niemożności wykonania świadczenia zastępczego, czyli tego oferowanego w miejsce świadczenia głównego.

 

Jednakże niezależnie od tego czy organizator imprezy oferuje klientowi wycieczkę zastępczą klient może od umowy odstąpić, a druga strona nie może domagać się od niego zapłaty kary umownej, a ponadto powinna zapewnić mu darmowy powrót na miejsce rozpoczęcia imprezy. Jeśli tego nie zrobi, klientowi przysługuje roszczenie o zwrot kosztów związanych z powrotem do kraju.

 

Oprócz roszczeń majątkowych rozczarowany i zawiedziony klient może żądać zadośćuczynienia za tzw. szkodę niemajątkową – krzywdę związaną ze zmarnowanym urlopem.

I w tym miejscu przytoczyć warto rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Poznaniu, który w sprawie  I C 160/16 zasądził na rzecz małżonków i ich 3 letniego synka zadośćuczynienie w łącznej kwocie 1750 zł za częściowo zmarnowany urlop, w sytuacji kiedy trzylatek doznał obrażeń pięty, co skutkowało założeniem aż 6 szwów po tym jak bawił się na basenie, którego powierzchnia była uszkodzona i nie spełniała wymogów bezpieczeństwa. Sąd przyznał rodzinie również odszkodowanie w kwocie 1200 zł tytułem niewłaściwego wykonania umowy.

 

 

Podsumowując:

Jeżeli odbyłeś wycieczkę, której standard odbiegał od tego reklamowanego przez Panią w biurze podróży pamiętaj, że możesz dochodzić min. obniżenia jej ceny poprzez zwrot części zapłaconej kwoty. W wyjątkowych sytuacjach masz prawo dochodzić zadośćuczynienia za zmarnowany urlop np. wówczas, gdy z uwagi na złe warunki panujące w hotelu nie wypocząłeś bo czułeś złość, rozczarowanie i zażenowanie. Żeby Twoje roszczenie zostało uznane musisz jedna dotrzymać przewidzianych prawem terminów, a tu skuteczna może okazać się pomoc dobrego prawnika. Doświadczonych w prowadzeniu podobnych spraw adwokatów i radców prawnych znajdziesz na naszym portalu. Dobry prawnik z pewnością poprowadzi Twoją sprawę ku szybkiemu i skutecznemu zakończeniu, oszczędzając Tobie dodatkowych nerwów i frustracji.