Jak odzyskać stary dług – czyli 3 kroki do windykacji długu

Jak odzyskać stary dług – czyli 3 kroki do windykacji długu

 

Jak doświadczenie życiowe wskazuje, jeśli chcesz pokłócić się lub zakończyć znajomość pożycz pieniądze. Z problemem odzyskania długu od bliskiego niegdyś kolegi, czy najlepszej przyjaciółki zmaga się wiele osób. Niekiedy długi nie sięgają więcej niż kilkaset złotych, jednak zobowiązany nie poczuwa się w ogóle do zwrotu pożyczonej kwoty, woli zerwać lub ograniczyć relacje niż uregulować stare zobowiązanie.

Zobacz co możesz zrobić, by odzyskać pożyczone pieniądze. Przeczytaj, jak wygląda windykacja długu krok po kroku.

 

1. Wezwanie do zapłaty

 

Bardzo często dłużnik, który nie uregulował swojego zobowiązania w wyznaczonym lub umówionym terminie, uchyla się od spotkań, kontaktów telefonicznych, nie odpowiada na SMS-y i maile lub „wystawia” swoich bliskich, małżonka, dzieci, pracownika, który ma za niego kłamać i  „świecić oczami”.

Jeśli i w Twoim przypadku ma miejsce podobne zachowanie, nie masz co liczyć na szybki zwrot pieniędzy. Prawdopodobnie dłużnik nie planuje w ogóle spłacić długu jeśli nie zostanie postawiony pod ścianą.

 

Aby wpłynąć na zmianę decyzji dłużnika należy działać szybko i skutecznie, zaczynając od wystosowania do niego wezwania do zapłaty. Takie pismo powinien sporządzić prawnik, podpisać je i podstemplować pieczęcią kancelarii.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty przygotowane przez dobrego prawnika może zmienić nastawienie dłużnika, budząc w nim obawę, że jeśli nie odda pożyczonych pieniędzy w wyznaczonym w wezwaniu terminie sprawa trafi do sądu.

 

2. Złożenie pozwu do sądu

 

Jeżeli dłużnika pomimo prawidłowego odebrania wezwania do zapłaty nadal nie nawiązuje kontaktu, trzeba się liczyć z tym, że nie ma na co dłużej czekać lecz należy skierować sprawę do sądu. Dobry prawnik powinien wybrać najwygodniejszą formę postępowania sądowego biorąc pod uwagę okoliczności sprawy. I w zależności od pochodzenia zobowiązania - tego czy wynika ono z działalności gospodarczej, czy została wystawiona faktura, czy dłużnika uznał dług lub strony zawarły umowę pożyczki pozew o zapłatę może zostać złożony w postępowaniu:

          nakazowym

          upominawczym

          zwyczajnym.

 

Dwa pierwsze postępowania odbywają się na posiedzeniu niejawnym, czyli strony nie biorą udziału  w sprawie. Ta forma jest bardzo wygodna dla powoda, który nie musi nawet udawać się do sądu, by przedstawić swoje racje, jest także znacznie tańsza niż sprawa prowadzona w postępowaniu zwykłym. Sąd wydaje nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu ma taką samą moc prawną, jak wyrok wydany po przeprowadzeniu rozprawy.

 

3. Postępowanie egzekucyjne

 

Jeżeli dłużnik pomimo odebrania nakazu zapłaty lub wyroku nadal nie spłacił swojego zobowiązania kolejnym krokiem jest postępowanie egzekucyjne. I w tym przypadku wybrany adwokat lub radca prawny może w imieniu wierzyciela złożyć wniosek do Komornika o wyegzekwowanie zasądzonej kwoty, poniesionych i zasądzonych przez sąd kosztów postępowania oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem pełnomocnika. Tzn. że jeśli Twoją sprawę prowadził dobry prawnik masz prawo domagać się od swojego dłużnika zwrotu kosztów związanych z jego wynagrodzeniem.

Komornik zajmujący się wyegzekwowaniem długu może zająć rachunki bankowe dłużnika, jego wynagrodzenie za pracę, zwrot z podatku oraz zlicytować jego ruchomości i nieruchomości. Posiada więc mnóstwo możliwości,  by zmotywować dłużnika i odzyskać dług.

Masz problem z odzyskaniem długu? Na naszym portalu znajdziesz najlepszych specjalistów, adwokatów i radców prawnych, którzy zajmą się Twoją sprawą prowadząc ją do szybkiego rozwiązania. Dobry prawnik może pomóc Ci skutecznie odzyskać wszystkie pożyczone pieniądze wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami.