Rozwód a separacja, co wybrać?

Rozwód a separacja, co wybrać?

 

Z roku na rok coraz więcej młodych małżeństw podejmuje decyzję o rozwodzie. Do głównych przyczyn rozpadu związków podawanych przez pary należy: niezgodność charakterów, zdrada, nałogi, przemoc, zły stosunek do rodziny i bliskich współmałżonka, rozrzutny tryb życia, niewłaściwe prowadzenie się przed ślubem.

Jak pokazują statystyki małżeństwa trwałą coraz krócej, często kilka miesięcy, a młode pary żądają szybkiego rozwodu nie wnosząc nawet o orzeczenie o winie.

 

Alternatywą dla rozwodu jest separacja. Jednak jej popularność jest znacznie mniejsza. Sądy orzekają separacje jedynie w wyjątkowych sytuacjach, przeważnie, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, występuje trudna sytuacja materialna lub zdrowotna, a przecież jej założeniem jest ratowanie  małżeństwa.

Decyzje o rozwodzie zapadają bardzo szybko, a może przed złożeniem pozwu o rozwód warto pozwolić sobie na jeszcze kilka chwil refleksji. W toku sprawy o rozwód też nie jest za późno, by zmienić swoje wnioski i żądania.

Zobacz, czym jest separacja i jakie korzyści może przynieść dla Ciebie i Twojej rodziny.

Jeśli masz wątpliwości poradź się profesjonalisty. Być może dobry prawnik uspokoi Twoje myśli i wyjdzie z lepszą propozycją niż rozwód. 

 

Czym jest separacja?

 

Orzeczenie separacji nie jest tożsame z ustaniem małżeństwa, nie kończy go, daje jedynie małżonkom możliwość przemyślenia decyzji o rozstaniu i sposobność powrotu do wspólnego życia.

 

Sąd może orzec separację, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozpad pożycia - zerwane zostały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce, kiedy jedno z małżonków opuściło wspólny dom. Małżonkowie nie zamieszkują razem, nie prowadzą wspólnych finansów i nie dochodzi pomiędzy nimi do zbliżeń fizycznych.

 

Obowiązek wzajemnej pomocy po orzeczenie separacji

 

Pomimo orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami pozostaje obowiązek wzajemnej pomocy – finansowej, wsparcia podczas choroby oraz w każdej sytuacji, gdy przemawiają za tym względy słuszności.

Znalezienie się jednego z małżonków w trudnym położeniu może stworzyć sytuacje nawiązania na nowo relacji przyjacielskich, a także odżycia relacji  partnerskich. Trudne sytuacje potrafią bowiem łączyć, przywołując dobre wspomnienia i tęsknotę za wspólnym, utraconym życiem.

 

Orzeczenie separacji, a wiara

 

Wielokrotnie rozwód godzi w założenia religii i wiary jednego z małżonków. Np. prawo katolickie dopuszcza separacje faktyczną oraz separacje prawną, czyli tę o której orzeka sąd, jednak nie dopuszcza i nie uznaje rozwodów cywilnych. Wówczas alternatywą może okazać się separacja, która nie kończy małżeństwa pomimo tego, że  małżonkowie żyją osobno. 

 

Separacja a prawa majątkowe małżonków:

 

        W przypadku orzeczenie separacji sąd może zasądzić na rzecz jednego z małżonków świadczenie alimentacyjne, które może ciążyć bezterminowo na zobowiązanym małżonku – tj. do czasu, aż sąd nie zniesie separacji lub nie orzeknie rozwodu. W przypadku  orzeczenia rozwodu alimenty mogą zostać orzeczone jedynie na okres do lat 5 i tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd może okres ten przedłużyć.

        Od momentu orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa i każdy z małżonków odpowiada samodzielnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności za długi drugiego małżonka.

        W przypadku orzeczenia separacji dochodzi do sytuacji, w której małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy prawa. Nie mogą oni ubiegać się również o zachowek. Wyjątkiem jest dziedziczenie z testamentu, tu każdy z małżonków może wskazać drugiego na swego spadkobiercę.

 

Głównym celem separacji jest ratowanie małżeństwa, dlatego jeśli nie jesteś przekonany, czy rozwód to najlepsze wyjście, masz nadzieje na odbudowę dobrych relacji i uczuć małżeńskich skontaktuj się ze specjalistą, który podpowie, co można zrobić w Twojej sytuacji. Dobry prawnik lub mediator sądowy może korzystanie wpłynąć na Twoje relacje z małżonkiem, kierując bieg wydarzeń w odpowiednim kierunku. Znajdź dobrego prawnika korzystając z naszego portalu.