Przewodnik po RODO - 7 punktów, które powinien znać każdy przedsiębiorca

Od 25 maja 2018 roku przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej zobowiązany jest do stosowania RODO, bez względu, czy prowadzi działalność w  formie spółki, czy jest przedsiębiorcą jednoosobowym.

 

1. Do RODO mają stosować się przedsiębiorcy zajmujący się min.:

 

        archiwizowaniem dokumentów

        archiwizowaniem danych

        niszczeniem dokumentów

        usługami kurierskimi

        pośrednictwem finansowym

        pośrednictwem ubezpieczeniowym

        organizowaniem wycieczek – biura podróży

        księgowością – biura rachunkowe

        sprzedażą – sklepy internetowe

        sprzedażą i najmem nieruchomości.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z RODO polega na:

 

        zbieraniu danych

        przechowywaniu danych

        usuwaniu danych

        opracowywaniu danych

        udostępnianiu danych.

 

3. Według RODO danymi osobowymi są wszystkie informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby.

 

Do szczególnych kategorii danych osobowych RODO zalicza dane ujawniające:

        pochodzenie rasowe lub etniczne

        poglądy polityczne

        przekonania religijne lub światopoglądowe

        przynależność do związków zawodowych

 oraz dane

        genetyczne

        biometryczne

        dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 

Dane osobowe, które nie należą do danych szczególnych są danymi zwykłymi.

 

4. Zgodnie z RODO przedsiębiorca może przetwarzać zwykłe dane osobowe, gdy:

 

        posiada zgodę osoby, której dotyczą

        przetwarzanie danych jest mu niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby

        przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

5. Przedsiębiorca może przetwarzać szczególne dane osobowe, gdy:

 

        posiada wyraźną zgodę osoby, której dotyczą

        przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z zatrudnieniem, ubezpieczeniem społecznym pracowników

        przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy

        przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

 

6. Każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinna cechować:

 

        dobrowolność – zgoda może być ważna tylko jeżeli osoba ma możliwość dokonania rzeczywistego wyboru i nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd, zastraszenia, przymusu lub znaczących negatywnych konsekwencji, jeśli nie wyrazi zgody

        konkretność – zgoda  musi  określać dokładny cel przetwarzania

        świadomość – zgoda powinna odnosić się do konkretnego stanu faktycznego, obejmując tylko określone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania

        jednoznaczność – zgoda musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania.

 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest potrzebna, gdy:

 

        przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy – np. sklep internetowy nie musi prosić klienta o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy

        przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych nie jest wymagana zgoda osób, których dane dotyczą, a zastosowanie znajdują tu przepisy o rachunkowości

        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – np. skierowanie do sądu pozwu o zapłatę przeciwko nieuczciwemu klientowi.

 

PODSUMOWANIE:

RODO wprowadziło niemałe zamieszanie w myśleniu przedsiębiorców, bowiem niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych może grozić konsekwencjami prawnymi. Dlatego, jeśli masz firmę i nie wiesz jakie są Twoje prawa i obowiązki już dziś skontaktuj się z odpowiednim specjalistą, którego znajdziesz na naszym portalu. Dobry prawnik podpowie Ci, jak dostosować się do nowych wymagań i wywiązać się z nowych obowiązków.