Wakacyjny wyjazd dziecka za granicę – kiedy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Zgodnie z obowiązującym prawem na zagraniczny wyjazd dziecka, nawet ten, który został zorganizowany w celach wypoczynkowych i trwać ma jedynie kilka dni potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Dlatego, podpowiadamy  jak powinna wyglądać zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę i co powinien zrobić rodzic, który nie otrzymał zgody drugiego na zabranie dziecka na zagraniczne wakacje.

 

Jak wskazują uregulowania kodeksu rodzinnego do rozstrzygania istotnych spraw z życia dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców i do takich spraw zaliczany jest wyjazd za granicę,  chociażby był to wyjazd jednorazowy i krótkotrwały.

 

Zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana jedynie w przypadku, gdy:

        rodzic ten nie żyje

        ojcostwo nie zostało ustalone

        rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza w tym aspekcie została zawieszona.

 

W przypadku, gdy jeden rodzic chce zabrać dziecko za granicę musi uzyskać pisemną zgodę drugiego. Najlepiej jeśli zgoda na wyjazd zostanie poświadczona przez notariusza – może to pozwolić uniknąć zbędnych formalności podczas kontroli granicznej. Ważne także, by w pisemnym oświadczeniu znalazły się wszystkie istotne dane dziecka – jego data urodzenia, numer PESEL, dane rodziców, miejsce zamieszkania, a także termin i miejsce wyjazdu. Każde dziecko przekraczające granicE powinno posiadać dowód osobisty lub paszport, a rodzic może zabrać również akt urodzenia dziecka.

 

Co zrobić, gdy drugi rodzic nie wyraża zgody na wyjazd dziecka za granicę?

 

Rodzic, który zorganizował dla siebie i dziecka zagraniczne wakacje, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych, a przede wszystkim zarzutu uprowadzenia dziecka w przypadku braku zgody na wyjazd drugiego z rodziców może zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie konfliktu. Sąd rodzinny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie powinien odmówić zgody na wyjazd jeżeli rodzic, który wystąpił w wnioskiem nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej,  ma dobre relacje z dzieckiem, sumiennie i przykładnie realizuje kontakty, a brak zgody drugiego z rodziców wynika jedynie z "potrzeby dokuczenia" byłemu partnerowi.

 

Podsumowując:

Wakacje tuż tuż, dlatego już czas uregulować wszystkie sprawy formalne związane z planowanym  zagranicznym wyjazdem z dzieckiem. Jeżeli jesteś rodzicem, który może mieć problemy z uzyskaniem zgody drugiego rodzica już dziś skontaktuj sie z adwokatem lub radcą prawnym, który w Twoim imieniu przygotuje wniosek i zwróci się do sądu o zezwolenie na wakacyjny wyjazd.  Należy mieć bowiem na uwadze, że sprawy sądowe nie odbywają się z dnia na dzień i na wyznaczenie terminu czekać trzeba nawet kilka tygodni. Dobry prawnik może pomóc rozwiązać także inne sprawy, które różnią skonfliktowanych rodziców. Dobry prawnik może być bowiem dobrym mediatorem pomiędzy skłóconymi, czującymi do siebie żal i złość ekspartnerami.