Czy można podważyć testament? - wskazówki dla wydziedziczonych

Jak podważyć testament i czy jest to możliwe? To pytania, które zadają sobie pominięci w testamencie spadkobiercy ustawowi, często dzieci lub wnuki, które posiadają informację, a często i  pewność, że wola zmarłego, którą dzielił się za życia była inna niż ta ujawniona w testamencie. Testament własnoręczny, choć ma taką samą moc prawną, jak ten spisany przez notariusza jest łatwiej poważyć, zawsze trzeba mieć jednak twarde dowody. Osoby zainteresowane unieważnieniem testamentu mogą podnieść zarzut jego nieważności.

 

Jak podważyć testament?

 

Podważenie testamentu jest możliwe jedynie na drodze postępowania sądowego. Zarzut nieważności testamentu podnieść można bądź w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym testatorze, bądź w odrębnym postępowaniu, w przypadku gdy informacja o wadzie testamentu została ujawniona w późniejszym okresie.

 

  • Unieważnienie  testamentu w sprawie o nabycie spadku – sąd prowadzący sprawę spadkową z urzędu jest zobowiązany zbadać ważność złożonego do akt sprawy testamentu. W tym celu przeprowadzane jest postępowanie, a każdy uczestnik oraz osoby zainteresowane mogą podnieść zarzut nieważności testamentu.
  • Unieważnienie testamentu w odrębnym postępowaniu – jeżeli informacje o nieważności testamentu wyszły na jaw w późniejszym okresie, tj. po prawomocnym zakończeniu sprawy, w której sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku po zmarłym, wówczas należy złożyć do sądu wniosek o zmianę wydanego orzeczenia i stwierdzenie nabycia spadku na podstawie innego testamentu lub na podstawie ustawy.

 

Podważenie testamentu wymaga jednak przedstawienia wiarygodnych dowodów, do których należeć będzie przede wszystkim testament „właściwy”, zeznania świadków, korespondencja, umowa o zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego, dokumentacja medyczna.

 

Kiedy sąd unieważni testament?

 

            Testament może zostać unieważniony jeżeli:

 

  • został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli – choroba zaburzająca świadomość lub taka w wyniku, której testator nie był w stanie obronić się przed sugestią i naciskiem osoby, bez której nie byłby w stanie poradzić sobie i normalnie funkcjonować może być podstawą unieważnienia testamentu. Min. powołanie do spadku osobę, którą błędnie uważa za swoje dziecko
  • został sporządzony pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści – błędem jest mylne, niewłaściwe wyobrażenie składającego ostatnią wolę o rzeczywistym stanie i przebiegu spraw dla niego istotnych lub braku takiego wyobrażenia i może on dotyczyć osób mu bliskich, spadkobiercy lub okoliczności i pobudek jakimi się kieruje wyrażając ostatnią wolę.
  • został sporządzony pod wpływem groźby – sytuacja, kiedy testator składa oświadczenie woli w obawie, że jemu lub innej osobie może stać się krzywda.

 

Tylko mocne dowody dają szansę na podważenie testamentu. Dlatego, osoby zainteresowane  unieważnieniem testamentu powinny się solidnie przygotować oraz zadbać o to, by ich sprawą zajął się dobry prawnik. W toku sprawy o unieważnienie testamentu sąd badać będzie szereg okoliczności istotnych dla jej rozstrzygnięcia. Przede wszystkim przy zarzucie braku świadomości dla rozstrzygnięcia wymaganym będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego do oceny psychicznej zdolności testatora. Tylko dobry prawnik, doświadczony i obyty w prowadzeniu podobnego typu spraw będzie w stanie podjąć stosowne kroki, które poprowadzą sprawę we  właściwym kierunku. Na naszym portalu znajdą Państwo adwokatów i radców prawnych specjalizujących się także w prawie spadkowym, którzy profesjonalnie i rzetelnie zajmą się Państwa problemem.