Jak ogłosić upadłość konsumencką? Czyli o czym powinien wiedzieć dłużnik

Czym jest upadłość konsumencka?

Krótko mówiąc, upadłość konsumencka to szansa na rozpoczęcie nowego życia dla wszystkich dłużników, którzy popadli w spiralę długów z przyczyn przez siebie niezawinionych, do których należy min. choroba, kalectwo, utrata pracy, śmierć małżonka, kataklizm, kradzież, pożar, powódź.

Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej daje szansę pozbycia się w całości zobowiązań względem banków, firm kredytowych oraz innych, także prywatnych wierzycieli. Sąd po ogłoszeniu upadłości i przeprowadzeniu postępowania upadłościowego może umorzyć część, a w niektórych przypadkach nawet całość zobowiązań pozostawiając dłużnika z tzw. czystą kartą.

 

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej prowadzą Sądy Rejonowe, a dokładnie Wydziały Gospodarcze tych sądów. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Dobrze przygotowany wniosek, to połowa sukcesu. Dlatego, już na etapie przedsądowym warto zadbać o rzetelne przygotowanie się do sprawy, poczynając od wniosku, w którym uprawdopodobniona zostanie niezawiniona przyczyna niewypłacalności dłużnika, zostaną zawarte także wszystkie ważne dla sprawy informacje oraz okoliczności wpływające na korzyść zainteresowanego. W tym celu warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Dobry prawnik jest bowiem w stanie odpowiednio przygotować wniosek, co z kolei może sprawić trudność poruszonemu sprawą oraz nieobytemu w  przepisach dłużnikowi.

 

Postępowanie upadłościowe rozciąga się na kilka etapów:

 

1.     wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta

2.     wezwanie wszystkich wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni

3.     ustalenie listy wierzytelności

4.     ustalenie wykonania planu spłaty wierzycieli

5.     sprzedaż majątku dłużnika – co ważne dłużnik składający wniosek o oddłużenie nie musi posiadać żadnego majątku

6.     zaspokojenie wierzycieli zgodnie z planem podziału i z zasadami pierwszeństwa wierzytelności

7.   spłata wierzycieli przez dłużnika zgodnie z planem spłaty przez czas nie dłuższy niż 36 miesięcy przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych dłużnika, jego potrzeb rodzinnych oraz mieszkaniowych

8.     umorzenie niezaspokojonych zobowiązań w ramach likwidacji majątku i zakończenia planu spłaty.

 

Sąd upadłościowy oddali wniosek dłużnika

  • którego niewypłacalność powstała z jego umyślnej winy
  • w stosunku, do którego prowadzone było już postępowanie upadłościowe, w którym umorzono mu całość lub część zobowiązań
  • którego czynność prawna została uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli – okres ostatnich 10 lat
  • wobec, którego prowadzona wcześniej upadłość konsumencka została umorzona z innych przyczyn niż wniosek dłużnika.

 

Upadłość konsumencka, której konsekwencją może być utrata posiadanych nieruchomości oraz innych wartościowych składników majątku, to jednak szansa na odzyskanie stabilizacji finansowej, poczucia bezpieczeństwa oraz radości z życia.  Dlatego, upadły dłużnik już z momentem podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości powinien zadbać o prawidłowy bieg sprawy i oddać jej prowadzenie w pewne ręce. Dobry prawnik pomoże wyjaśnić wątpliwości, przygotuje właściwy wniosek o upadłość konsumencką oraz będzie reprezentować swojego klienta na każdym etapie postępowania upadłościowego, chroniąc i strzegąc jego praw. Na naszym portalu do Państwa dyspozycji pozostają dobrzy prawnicy, dzięki którym trudne sprawy mogą okazać się o wiele łatwiejsze.