Działalność nierejestrowana, czyli firma bez ZUS, US i CEIDG

Konstytucja biznesu wprowadzająca w życie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG, opłacania wysokich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz prowadzenia skomplikowanej księgowości ma być szansą dla osób, które potrafią  lub chcą prowadzić własny biznes ale tylko na "pół etatu". 

 

Sprawdź, czym jest działalność nierejestrowana i jakie korzyści może mieć przedsiębiorca wybierając taką formę prowadzenia biznesu!

 

Czym jest działalność nierejestrowana?

 

 • Działalność nierejestrowana ma być świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zarabiać na własną rękę ale boją się kosztów związanych z prowadzeniem firmy – wysokich składek ZUS, podatków, kosztów związanych z zatrudnieniem księgowej – a które zgodnie z założonym biznes planem zdają sobie sprawę, że w pierwszych miesiącach, a nawet latach uzyskany dochód będzie na naprawdę niskim poziomie. Działalnością nierejestrowaną nazwać można zatem działalnością na próbę.
 • Działalność nierejestrowana to również propozycja, dla osób które działają już w tzw. szarej strefie, czyli uzyskują dochód, którego nie wykazują. Takie sytuacje dotyczą różnych grup zawodowych, osób które korzystając ze swych umiejętności świadczą usługi dla zaufanych klientów.
 • Działalność nierejestrowana może być także znakomitym rozwiązaniem dla osób, które znajdują się na takim etapie życie, że zarobienie kwoty poniżej 1050 zł miesięcznie jest dla niech wystarczające. Do osób tych zaliczyć można młode matki pozostające na urlopach wychowawczych, studentów, uczniów, rolników, a nawet  rencistów lub emerytów – którzy posiadają tytuł do ubezpieczenia oraz inne, stałe źródła dochodu.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana może być prowadzona przez osoby, które w ostatnich 60 miesiącach (5 latach) nie wykonywały działalności gospodarczej, także w formie spółki cywilnej.

 

Jakie warunki należy spełnić, by móc prowadzić  działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana może być prowadzona tylko wówczas, gdy:

 • miesięczny przychód z działalności nie przekracza 50 %  minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto,  czyli kwoty 1050 zł miesięcznie
 • wybrana działalność gospodarcza nie wymaga uzyskania pozwoleń, koncesji, licencji
 • działalność wykonywana jest samodzielnie i nie jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

 

Jakie przywileje niesie za sobą prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana, to przede wszystkim:

 

 • brak obowiązku posiadania nr REGON, NIP,  kasy fiskalnej, konta firmowego, prowadzenia księgowości
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – składki społecznej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • przychód z działalności nierejestrowanej wliczany jest do pozostałych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych i łącznie z nimi wykazywany w zeznaniu rocznym
 • na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek odprowadzania podatku VAT
 • nawet po przekroczeniu progu dochodowego, czyli kwoty 1050 zł miesięcznie i rejestracji firmy przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a przez kolejne 2 lata opłaca składki ZUS w obniżonej wysokości
 • szansa na sprawdzenie swych możliwości na rynku.

 

Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym działalność nierejestrowaną?

Do głównych obowiązków prowadzącego działalność nierejestrowaną należy:

 

 • wystawianie rachunków
 • udokumentowanie dochodów w zbiorczym zestawieniu prowadzonym w postaci uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 • zgłoszenie firmy do CEIDG w terminie 7 dni od daty przekroczenia limitu dochodu, czyli kwoty 1050 zł miesięcznie i rozpoczęcie prowadzenia działalności na zasadach obowiązujących wszystkich przedsiębiorców.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od wybranej formy, to szereg obowiązków, z których przedsiębiorca zobowiązany jest się wywiązać. Na naszym portalu do Państwa dyspozycji są specjaliści, doradcy podatkowi, biura rachunkowe, adwokaci i radcowie, którzy pomogą w prowadzeniu skomplikowanej księgowości, interpretacji przepisów prawa oraz załatwią za Państwa sprawy w urzędach i sądach na każdym etapie prowadzenia firmy.