Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Kiedy kończy się związek, kwestia opieki i wychowania wspólnych dzieci powinna być sprawą priorytetową. Niestety, czujący do siebie żal byli partnerzy bardzo często zapominają o tym co najważniejsze skupiając się min. na wzajemnych pretensjach, urazach i roszczeniach. Wówczas sprawą uregulowania kontaktów z dzieckiem zająć się musi Sąd Rodzinny.

Do którego sądu złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem rozpoznawać będzie:

 

 • Sąd Okręgowy prowadzący sprawę rozwodową, w przypadku gdy małoletnie dziecko pochodzi z małżeństwa, a rodzice samodzielnie nie rozstrzygnęli kwestii kontaktów dziecka z rodzicem, który nie sprawuje nad nim codziennej opieki
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy według miejsca zamieszkania dziecka, gdy dziecko pochodzi z tzw. wolnego związku lub gdy w czasie orzekania rozwodu  sprawa kontaktów z małoletnim dzieckiem nie była kwestią sporną.

 

Jak przygotować wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

 

W przypadku sprawy o rozwód wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem powinien znaleźć się w pozwie lub w odpowiedzi na pozew.

Jeżeli uregulowaniem kontaktów z dzieckiem zajmować się będzie Sąd Rejonowy w odrębnej sprawie przedmiotowy wniosek powinien spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego.

 

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem przede wszystkim powinien zawierać:

 

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany
 • oznaczenie uczestników, ich miejsca zamieszkania, nr PESEL
 • oznaczenie rodzaju pisma  – wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • odpowiednio sformułowane wnioski
 • wskazanie dowodów
 • zwięzłe ale rzeczowe uzasadnienie.

 

Jak określić kontakty z dzieckiem?

 

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy wskazać propozycje ich określenia przez sąd, np. że kontakty z dzieckiem odbywać się będą:

 

 • w co drugi weekend w sobotę i niedzielę od godziny 8 rano do godziny 18 po południu
 • w Święta Bożego Narodzenia w lata parzyste
 • w Święta Wielkiej Nocy w lata nieparzyste
 • w każde wakacje w pierwszy tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia
 • w każdy pierwszy tydzień ferii zimowych.

 

Co powinno się znaleźć w uzasadnieniu wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

 

Uzasadnienie, to bardzo istotny element wniosku, w którym należy uargumentować swoje twierdzenia, wskazać wszystkie istotne okoliczności sprawy, opisać relacje rodziców z dzieckiem, łączące ich więzi oraz podać informacje dotyczące samego dziecka - w jakim jest wieku, gdzie pobiera naukę, jaki jest jego stan zdrowia, jak się rozwija,  a także wyjaśnić dlaczego kontakty powinny przebiegać we wskazany przez wnioskodawcę sposób.

 

Należy pomiętać, że sprawy rodzinne w tym także te o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należą do spraw trudnych, w których emocje często biorą górę nad rozumem. Dlatego rodzic w trosce o dobro swojego małoletniego dziecka powinien zadbać o właściwe rozstrzygnięcie sprawy i wziąć pod uwagę zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego doświadczonego w prowadzeniu podobnych spraw.  Adwokat lub radca prawny może pomóc nie tylko przygotować odpowieni wniosek, harmonogram kontaktów z dzieckiem, czy porozumienie rodziecielskie ale także może być najlepszym łącznikiem pomiędzy skłóconymi ekspartnerami.