Mediacja w rodzinie

Czym jest mediacja? Mediacja to niejawny proces rozwiązywania sporu lub konfliktu np. rodzinnego, w którym przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.

Po co jest mediacja? Mediacja pozwala uczestnikom mediacji określić kwestie sporne oraz opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu. W wyniku mediacji dochodzi do zrozumienia drugiej strony i np. do wypracowania ugody.

Kiedy stosowana jest mediacja? Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć.

Kiedy warto zastosować mediację rodzinną?  Mediację warto zastosować m.in. w sprawach:

 • sposób rozstania,
 • rodzaj pozwu z orzekaniem o winie czy bez orzekania;
 • władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka; 
 • kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim;
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie;
 • wysokość alimentów;
 • podział majątku po rozwodzie.

W jakich sytuacjach mediacja rodzinna nie pomoże?

 • Kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc.
 • Kiedy jedna z osób lub obydwie są uzależnione od alkoholu lub narkotyków.
 • Kiedy jakieś niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo silne emocje uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu.
 • Kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne.
 • Kiedy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakichś ukrytych celów.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalisty? Polacy hołdują zasadzie „ja wiem lepiej”, potrafimy sami sobie znaleźć chorobę  ją wyleczyć, nauczyć się pisania języków obcych z tv oraz napisać każde pismo procesowe i obronić się przed sądem. W czasach Internetu jesteśmy pewni, że to możemy wszystko wyguglować lub znaleźć na forach internetowych, a pomoc mediatora jest zbyteczna. To błędne myślenie. Pamiętaj są rzeczy które będą rzutować na całe twoje życie. Błędy które popełnisz są często nie odwracalne, skorzystaj więc z naszych profesjonalistów. Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.

Więcej o mediacji rodzinnej