Paweł Przybyło

 


Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej, Prowadzona przeze mnie Kancelaria zajmuje się obsługą zarówno przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Świadczone usługi obejmują m. in.:

 •        udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych;

 •         tworzenie lub opiniowanie projektów umów handlowych oraz świadczenie pomocy prawnej przy negocjowaniu i zawieraniu kontraktów;

 •         kompleksową reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Prokuraturą, Policją oraz przed organami administracji publicznej państwowej i samorządowej;

 •         reprezentację Klientów w postępowaniach polubownych, w tym postępowaniu pojednawczym i mediacyjnym;

 •         reprezentację Klientów w negocjacjach prywatnych;

 •         pomoc prawną w windykacji należności, zarówno na etapie postępowania egzekucyjnego, jak i przed wdaniem się w spór o zapłatę lub w jego toku.


Powyżej wskazane usługi świadczone są w następujących rodzajach spraw:

 •         prawo i postępowanie karne;

 •         prawo i postępowanie cywilne (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe);

 •         prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi);

 •         prawo lokalowe;

 •         prawo ochrony konsumentów;

 •         prawo gospodarcze (w tym usługi obejmujące zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego oraz obsługę związaną z Krajowym Rejestrem Sądowym);

 •         prawo i postępowanie administracyjne;

 •         dochodzenie odszkodowań (odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za szkody na osobie, odszkodowania za szkody na mieniu, zadośćuczynienia związane ze szkodą na osobie lub śmiercią osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym itp.);

 •         dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne.


Kancelaria świadczy usługi w sprawach indywidualnych, jak i w ramach stałego zlecenia obsługi prawnej.

Usługi mogą być świadczone w siedzibie Kancelarii, bądź bezpośrednio u Klienta, na terenie całego kraju lub za granicą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszam do kontaktu osobistego.

 

 

Zawód
Adwokat
Nr wpisu na listę
KRA/Adw/3427
Okręg działania
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, Sąd Okręgowy w Krakowie
Wykonywanie działalności
W całym kraju
Reprezentacja procesowa
Tak
Specjalizacja
Kompleksowa obsługa firm, Prawo administracyjne, Prawo cywilne , Prawo gospodarcze , Prawo nieruchomości, Prawo rodzinne, Prawo spółek handlowych, Sprawy komunikacyjne
Język obcy
angielski

Kalendarz – umów spotkanie

piątek15.11.19 sobota16.11.19 niedziela17.11.19 poniedziałek18.11.19 wtorek19.11.19 środa20.11.19 czwartek21.11.19
10:00

piątek 15.11.19

Godzina 10:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 10:00

wtorek 19.11.19

Godzina 10:00

środa 20.11.19

Godzina 10:00

czwartek 21.11.19

Godzina 10:00

11:00

piątek 15.11.19

Godzina 11:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 11:00

wtorek 19.11.19

Godzina 11:00

środa 20.11.19

Godzina 11:00

czwartek 21.11.19

Godzina 11:00

12:00

piątek 15.11.19

Godzina 12:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 12:00

wtorek 19.11.19

Godzina 12:00

środa 20.11.19

Godzina 12:00

czwartek 21.11.19

Godzina 12:00

13:00

piątek 15.11.19

Godzina 13:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 13:00

wtorek 19.11.19

Godzina 13:00

środa 20.11.19

Godzina 13:00

czwartek 21.11.19

Godzina 13:00

14:00

piątek 15.11.19

Godzina 14:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 14:00

wtorek 19.11.19

Godzina 14:00

środa 20.11.19

Godzina 14:00

czwartek 21.11.19

Godzina 14:00

15:00

piątek 15.11.19

Godzina 15:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 15:00

wtorek 19.11.19

Godzina 15:00

środa 20.11.19

Godzina 15:00

czwartek 21.11.19

Godzina 15:00

16:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 16:00

środa 20.11.19

Godzina 16:00

czwartek 21.11.19

Godzina 16:00

17:00

poniedziałek 18.11.19

Godzina 17:00

środa 20.11.19

Godzina 17:00

czwartek 21.11.19

Godzina 17:00