dr Paweł Drembkowski

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwości obrony Swoich praw. Działanie człowieka w różnych sferach życia związane jest z ponoszeniem konsekwencji za podejmowane lub zaniechane czyny. Jeśli czyny te opierają się na normie prawnej i wywołują określone prawem skutki to mamy do czynienia z odpowiedzialnością prawną. Istnieją różne rodzaje odpowiedzialności prawnej. Szeroko znana społeczeństwu jest odpowiedzialność karna i cywilna. Pracownicy dobrze wiedzą, że będąc w stosunku pracy może być wobec nich zastosowana odpowiedzialność pracownicza. Świadomość różnych rodzajów odpowiedzialności istnieje zatem powszechnie.

Od 10 lat świadczymy w różny sposób pomoc prawną na rzecz jednostek Skarbu Państwa.

W ramach obsługi prawnej, Kancelaria Prawna Drembkowski & Wspólnicy sp.k., świadczy bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z prawnymi aspektami prowadzenia działalności. Nasi radcowie prawni reprezentacją procesowo jednostki przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 

Rozumiemy, że praca z jst wymaga nie tylko doskonałej znajomości prawa, ale także doświadczenia w rozwiązywaniu praktycznych problemów prawnych. Nasz zespół prawników (w tym też radców prawnych i adwokatów) ma właśnie taką wiedzę i doświadczenie, dzięki temu nawet w trudnych i złożonych przedsięwzięciach zapewniają kompetentne doradztwo, pomoc w wypracowaniu optymalnego scenariusza działań i sprawną realizację części prawnej.

Nasza kancelaria świadczy również pełną obsługę zamówień publicznych. Dla zamawiających to gwarancja legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Zespół Kancelarii sprawnie przeprowadzi Państwa przez procedurę odwoławczą i zapewni najwyższy poziom reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi. W razie potrzeby przygotujemy opinie prawne lub analizy. Ponadto Kancelaria oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z realizacją zamówienia. Prowadzimy „za” Państwa postępowanie o zamówienie publiczne „od A do Z”. Przygotowujemy nie tylko SIWZ, ogłoszenia, umowę, ale również sprawdzamy i wzywamy do uzupełnień złożone oferty.  Oferta kompleksowej obsługi zamówień publicznych, których wartość jest równa lub wyższa niż kwota określona w art. 4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (obecnie jest to 30.000,00 euro), obejmuje między innymi: 1. na etapie przygotowania postępowania: analizę przedmiotu zamówienia pod kątem wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia, opracowanie ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i pozostałej dokumentacji postępowania, opracowanie wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 2. w czasie trwania postępowania: wsparcie prawne świadczone przez prawników Zleceniobiorcy, w zakresie prowadzenia dokumentacji postępowania, redagowanie, opiniowanie lub sprawdzanie korespondencji w toku postępowania, przeprowadzenie badania i oceny ofert, 3. w przypadku wniesienia środków odwoławczych przez wykonawców: analizę zasadności wniesionego środka odwoławczego oraz prognozę rokowań co do wyniku postępowania odwoławczego, sporządzanie odpowiedzi na wniesione środki ochrony prawnej, reprezentację zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami okręgowymi. Nasza oferta obejmuje także wsparcie prawne podczas przeprowadzanych kontroli po zakończonym postępowaniu. Powierzenie zamówień publicznych obsłudze profesjonalistów to korzyści w postaci większej ilości rozstrzygniętych postępowań, sprawnie prowadzonych procedur, umiejętnego wykorzystania dostępnych instrumentów prawnych, pewności w obliczu potencjalnych kontroli i przede wszystkim efektywnego wydatkowania środków publicznych oraz umowy w należyty sposób zabezpieczającej interesy zamawiającego. Każde postępowanie zabezpieczamy polisą OC.

Zawód
Prawnik
Nr wpisu na listę
Okręg działania
Cała Polska
Wykonywanie działalności
W całym kraju
Reprezentacja procesowa
Tak
Specjalizacja
Kompleksowa obsługa firm, Prawo administracyjne, Prawo cywilne , Prawo gospodarcze , Prawo medyczne, Prawo nieruchomości, Prawo pracy, Zamówienia Publiczne
Język obcy
angielski, niemiecki, rosyjski

Kalendarz – umów spotkanie

piątek21.01.22 sobota22.01.22 niedziela23.01.22 poniedziałek24.01.22 wtorek25.01.22 środa26.01.22 czwartek27.01.22
9:00

piątek 21.01.22

Godzina 9:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 9:00

wtorek 25.01.22

Godzina 9:00

środa 26.01.22

Godzina 9:00

czwartek 27.01.22

Godzina 9:00

10:00

piątek 21.01.22

Godzina 10:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 10:00

wtorek 25.01.22

Godzina 10:00

środa 26.01.22

Godzina 10:00

czwartek 27.01.22

Godzina 10:00

11:00

piątek 21.01.22

Godzina 11:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 11:00

wtorek 25.01.22

Godzina 11:00

środa 26.01.22

Godzina 11:00

czwartek 27.01.22

Godzina 11:00

12:00

piątek 21.01.22

Godzina 12:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 12:00

wtorek 25.01.22

Godzina 12:00

środa 26.01.22

Godzina 12:00

czwartek 27.01.22

Godzina 12:00

13:00

piątek 21.01.22

Godzina 13:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 13:00

wtorek 25.01.22

Godzina 13:00

środa 26.01.22

Godzina 13:00

czwartek 27.01.22

Godzina 13:00

14:00

piątek 21.01.22

Godzina 14:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 14:00

wtorek 25.01.22

Godzina 14:00

środa 26.01.22

Godzina 14:00

czwartek 27.01.22

Godzina 14:00

15:00

piątek 21.01.22

Godzina 15:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 15:00

wtorek 25.01.22

Godzina 15:00

środa 26.01.22

Godzina 15:00

czwartek 27.01.22

Godzina 15:00

16:00

piątek 21.01.22

Godzina 16:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 16:00

wtorek 25.01.22

Godzina 16:00

środa 26.01.22

Godzina 16:00

czwartek 27.01.22

Godzina 16:00

17:00

piątek 21.01.22

Godzina 17:00

poniedziałek 24.01.22

Godzina 17:00

wtorek 25.01.22

Godzina 17:00

środa 26.01.22

Godzina 17:00

czwartek 27.01.22

Godzina 17:00